Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Spremembe pri internem ocenjevanju na maturi
 
jxa
Ogledov: 2921
Predlog poslan 15.06.2017
Z odzivom organa 05.09.2017
Zadnja sprememba 14.06.2017 14:08:51

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (2)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 05.09.2017

Odziv Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Državna komisija za splošno maturo je v zadnjih letih v okviru prenove mature intenzivno delala tudi na posodobitvi internih delov predmetov splošne mature.

Ob vsakoletnem izvajanju mature se pojavljajo tudi potrebe po izboljšavah in posodobitvah posameznih delov mature oziroma, mature kot celote, vendar je ob tem treba imeti v mislih celoten sistem srednješolskega splošnega izobraževanja kot tudi vpis v terciarno raven izobraževanja.

Izsledki opravljenega dela Državne komisije za splošno maturo so bili predstavljeni tudi strokovni javnosti, vendar je bilo na podlagi opravljene razprave ugotovljeno, da je treba k prenovi tega področja pristopiti premišljeno in po korakih, ki zagotavljajo kakovosten zaključek srednješolskega splošnega izobraževanja in hkrati dajejo dobro podlago za nadaljnji študij.

Žal, procesi pri zakonodajnih spremembah niso preprosti in hitro izvedljivi, saj zahtevajo konsenz vseh deležnikov, ki jih zadeva področje mature, zato jim pristopamo premišljeno in z veliko mero odgovornosti, saj gre za prihodnje generacije, ki bodo oblikovale našo prihodnost.

Vaš predlog za spremembo internega dela mature, ki temelji na vaši izkušnji, pa bo še kako dobrodošel pri tem procesu.