Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Plačilo zapora
 
Ivan Peter Benko
Ogledov: 2939
Predlog poslan 11.07.2017
Z odzivom organa 12.09.2017
Zadnja sprememba 09.07.2017 16:08:57

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (11)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 12.09.2017

Odziv Ministrstva za pravosodje

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) v 5. členu določa, da tisti, proti kateremu se izvrši kazenska sankcija, ne plača stroškov za njeno izvršitev, razen, če z zakonom ni drugače odločeno. Navedeno torej pomeni, da je izvrševanje kazenskih sankcij za tistega, zoper katerega se posamezna sankcija izvršuje praviloma brezplačno. Še posebej to velja za izvršitev kazni institucionalnega značaja. Samo v primerih, ko ZIKS-1 to posebej določa pa so obsojenci določene stroške dolžni plačati, pri čemer so izjeme v glavnem pogojene z obsojenčevo krivdo za nastanek stroškov.

Nadalje ZIKS-1 in Pravilnik o izvrševanju kazni zapora določata pogoje, ki morajo biti obsojencem zagotovljeni tekom prestajanja kazni, v skladu z načelom enakosti pred zakonom pa določbe navedenih predpisov veljajo za vse obsojence enako. Tako morajo na primer vsi prostori za bivanje ustrezati zdravstvenim, higienskim zahtevam in omogočati realizacijo osebnega načrta, vsi obsojenci pa morajo dobivati hrano, ki zadošča za ohranitev njihovega zdravja in popolne telesne sposobnosti, pri čemer torej zavodi za prestajanje kazni zapora vsem obsojencem (z izjemo prilagojene prehrane iz npr. zdravstvenih razlogov) tako zagotavljajo enako prehrano. Imajo pa obsojenci na drugi strani že v okviru veljavne ureditve možnost, da na lastne stroške opravijo dodatne nakupe v zavodskih prodajalni, ki jo vodi zunanji izvajalec oziroma sprejemajo pošiljke s hrano, perilom, z osebnimi predmeti in s časopisi oziroma knjigami.

Na podlagi navedenega in ker iz posredovanega predloga ni jasno razvidno, kaj predlagatelj pojmuje kot »ugodje« zapornikov ter kaj kot »minimalni zaporniški normativ«, Ministrstvo za pravosodje ugotavlja, da je posredovan predlog neutemeljen in zato neprimeren za nadaljnjo obravnavo.

 

Priloge: