Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Maksimalni naklon klančine
Alissa White-Gluz
Ogledov: 3040
Predlog poslan 18.07.2017
Z odzivom organa 12.09.2017
Zadnja sprememba 18.07.2017 16:04:21

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (11)   Popravki predloga  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 12.09.2017

Odziv Ministrstva za okolje in prostor

Vsebino, ki jo predlaga pobudnik za bodočo regulacijo, že vsebuje Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb in sicer vsebujejo določbe v zvezi s klančinami 9., 10. in 13. člen pravilnika. V 13. členu pravilnika so natančno določeni tudi nakloni klančin in sicer je določeno, da mora biti čim naklon klančin čim manjši; pri klančinah dolžine 6 m in več je lahko največji naklon 1:15 oziroma 6,5 %, pri krajših klančinah je dovoljen naklon do 1:13 oziroma 7,0 %; večji naklon, in sicer do 1:12 oziroma 9,0 % je dopusten samo pri rekonstrukcijah obstoječih stavb, če tehnično ni možna drugačna izvedba.

Še podrobnejšo določitev usmeritev za projektiranje vsebuje standard SIST ISO/TR 9527 »Gradnja poslopij, Potrebe funkcionalno oviranih ljudi v grajenem prostoru – Vodila za projektiranje«, katerega obvezno uporabo predpisuje omenjeni pravilnik v 7. členu.

Iz zgoraj navedenega torej izhaja, da je predmetna vsebina, ki je predmet pobude, normativno ustrezno rešena in je iz tega razloga predlog za zakonsko določitev naklona klančin brezpredmeten.