Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Stranka v postopku
 
dules
Ogledov: 1762
Predlog poslan 28.08.2017
Z odzivom organa 12.03.2018
Zadnja sprememba 25.08.2017 14:47:38

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (14)  

 Vsi poznamo priemr Magne, pa ni edini. Ljudje bi imeli službe nekateri z drugih koncev države pač ne.

Zakon o varstvu okolja 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1-NPB14

določa kdo je lahko stranska v postopku 73. člen

ima le oseba, ki na območju, opredeljenem v elaboratu o vplivnem območju naprave iz drugega odstavka 70. člena tega zakona , stalno prebiva ali je lastnik ali drug posestnik nepremičnine, in nevladna organizacija iz prvega odstavka 153. člena tega zakona .

Kjub temu da so ljudje, ki živijo na področju ZA pa nevladne organizacije to preprečujejo.

 

73. člen 

naj se spremeni ali dopolni v smislu, da je lahko nevladna organizacija stranka v postopku le kot zastopnik nekoga, ki stalno prebiva ot. ima nepremičnino na vplivnem področju.

 


Ključne besede Okoljevarstveno dovoljenje, nevladne organizacije
Kategorija: Okolje in prostor


Zadnji komentarji:

anekdota | 08.09.2017 | 00:59
 
Vpliv na okolje je potrebno jemati in razumeti na globalnem nivoju, državno-lokalnem nivoju in ne samo na lokalnem nivoju kot predlaga predlog. Pomeni, da recimo, če se neka lokalna skupnost strinja, da ji zaradi novih delovnih mest zastrupljajo okolje, to ni dovolj velik razlog, da se takšna delovna mesta dopusti, saj so lokalne ekološke težave v veliki večini tudi državne ekološke težave oz. se odražajo na zdravju prebivalstva, stanju in kakovosti rek, zemlje, zraka itn.. ki pa ni omejen zgolj lokalno. Zdravstvo plačujemo iz proračuna. Zato imamo zakone, ki veljajo na državni ravni in ne zgolj lokalni. Tako da vsekakor proti.

Kvalitetno in zdravo okolje je največja ekonomska vrednota! Žal je mnogo držav to sprevidelo prepozno saj so njihovo okolje zelo in nedopustno uničili. Zdravljenje ljudi in sanacija okolja je več tisočkrat dražja kot vse koristi, ki so jih dobili z navidezno in kratkoročno ekonomsko rastjo na račun okolja in zdravja ljudi. Na primer Kitajska bo morala vlagati ogromno denarja za odpravljanje ekoloških katastrof. 
Potekajo vojne za vodo in zdravo prst. Ne zapravimo kvalitnega okolja za kratkoročen drobiž. Namreč prav to ustvarja možnost in pogoj za neodvisnost in svobodo naroda.
DavidS | 08.09.2017 | 08:58
Imam nekaj vprašanj glede vašega komentarja:
- če je potrebno okolje jemati na globalnem nivoju, ali naj potem sprejmemo tudi brazilske civilne iniciative kot stranske udeležence v naših okoljevarstvenih postopkih?

- kje trenutno (ali v zadnjem času) potekajo vojne zaradi vode ali rodovitne zemlje?

- ali veste, da je intenzivno kmetijstvo bolj obremenjujoče za lokalno okolje kot večina sodobne industrije?

- če se naslonim na konkreten primer, ki je trenutno aktualen - o kakšnem zastrupljanju je govora in ali ste mnenja, da je zemlja med letališčem in zelo prometno avtocesto res prvovrstne kakovosti za pridalevo zdrave hrane?

Pod črto imamo vladne službe, ki vlogo za okoljevarstveno soglasje temeljito proučijo in podajo ustrezen odgovor. Ne vidim potrebe, da v postopek vključuje subjekte, ki niso neposredno vpleteni oziroma prizadeti.
anekdota | 11.09.2017 | 00:22
 
Problem je, ker se okolja ne razume oz. se nanj premalo gleda globobalno (še posebej v Braziliji), Posledice tega razviti nosimo in bomo nosili še v večji meri v prihodnje z naraščanjem (okoljskih) migrantov. Sicer pa je rek "think global, act local" ustrezen.
Zanima me študija ali lahko povežemo sekanje amazonskega deževnega gozda s sedanjimi hudimi neuriji v ZDA in sploh nekaterimi drugimi okoljskimi težavami po svetu...

Darfur. Že desetletje, in ne samo vojna, temveč tudi genocid.

Seveda, predvsem zaradi tega, ker ljudje še vedno uživajo velike količine hrane živalskega izvora.
2/3 obdelovalnih površin zemlje je namenjeno za krmo živali in goriva (biodizel) za premožne, med tem ko milijarde stradajo.

Logično se zdi, da najverjetneje ne.

Morda vi ne vidite potrebe, velik del javnosti pa jo vsekakor vidi, saj se je velikokrat izkazalo, da velecenjene vladne službe ne opravljajo dela vedno kot je potrebno. Nadzor in priporočila niso odveč, še posebej, če prihajajo od stroke in tistih, ki jih vlada sama podpira (npr. nekatere NVO).
DavidS | 11.09.2017 | 10:48
Nadzor in priporočila so vsekakor dobrodošla......vmešavanje v konkretne postopke in odločbe pač ne.
anekdota | 18.09.2017 | 14:45
 
V kolikor se zdijo odločbe sporne (še posebej zakonske sporne), se zdi opravičljivo in vzpodbudno.
Na primer verjetno TEŠ6 ne bi bilo, v kolikor bi v zadevo bila bolj vkljućena javnost in več NVO.
opazovalka | 07.09.2017 | 09:55
Razne stranke v postopkih ovirajo investitorje. Zanimivo je, da ni po skoraj 10 letih trajanja postopkov nikogar, ki bi sprejel kakšne posebne zakone za Joca Pečečnika za Plečnikov stadion. Kaj je v ozadju? Denar? Premalo zaposlenih? Kdo lobira za tujce vemo, pa dajmo še za našega človeka kaj narediti!
darko22 | 03.09.2017 | 15:10
Delno se strinjam z tem predlogom, vendar je glavni problem ta, da se izrablja upravni postopek tudi za izgiravanje strank v postopku.  To vidimo na veliko primerih. Tukaj je rešitev povsem druga. Če je recimo lokalna skupnost ali večje število občanov  v vplivnem območju, katerega se strokovno pred tem določi z študijo se tudi te občane obvešča. Če pa gladamo razna društva, katera se predstavljajo za varuhe narave in v bistvu izrabljajo sutiacijo za svojo promocijo pa se jih ne obvešča. Če so registrirani na tem območju a se jih vključi v projekte.  

Tukaj je še en drugi problem in ta je, da posamezniki se rpedstavljajo kot varuhi lokalne skupnosti in sočasno ciljajo na osebne koristi. 

Prav tako je ena druga rešitev in ta je: Narediti globalni natančne plan razvoja in definirati vse pozitivne in negativne položaje v projekte. Pri tem narediti tehnico in jasno opredeliti prednosti na določenem območju. Nedopustno je, da dobivamo sutacije, kjer je človek manj vreden kot neka žival, namesto bi tehtali med tem kako urediti človeku dostojno živlenje in živalim olajšati življenje. Poglejmo kako so nekje poskrbeli za živali tako, da so recimo preko AC zgradili umetne tunele in tako omogočili prehode živalim. Žal pa vsak cilja na svoj konec in dobimo to, kar dobimo.
Zdenc | 31.08.2017 | 07:00
Predlagam še naslednjo dopolnitev.
Sindikati lahko odločajo v socialnem dialogu le, če so reprezentativni. Nekaj takšnega oz. vsaj minimalne kriterije bi morali uvesti tudi za nevladne organizacije.
Eko krog, ki je glavni nasprotnik ima 30 članov in 440€ letnih prihodkov !!!!! Koga ali kaj lahko takšno društvo predstavlja.
anekdota | 30.08.2017 | 19:51 Prikaži
 
Vpliv na okolje je potrebno jemati in razumeti na globalnem nivoju, državno-lokalnem nivoju in ne samo na lokalnem nivoju kot predlaga predlog. Pomeni, da recimo, če se neka lokalna skupnost strinja, da ji zaradi novih delovnih mest zastrupljajo okolje, to ni dovolj velik razlog, da se takšna delovna mesta dopusti, saj so lokalne ekološke težave v veliki večini tudi državne ekološke težave oz. se odražajo na zdravju prebivastva, stanju in kakovosti rek, zemlje, zraka itn.. ki pa ni omejen zgolj lokalno. Zdravstvo plačujemo iz proračuna. Tako da vsekakor proti.

Kvalitetno in zdravo okolje je največja ekonomska vrednota! Žal je mnogo držav to sprevidelo prepozno saj so njihovo okolje zelo in nedopustno uničili. Zdravljenje ljudi in sanacija okolja je več tisočkrat dražja kot vse koristi, ki so jih dobili z navidezno in kratkoročno ekonomsko rastjo na račun okolja in zdravja ljudi. Na primer Kitajska bo morala vlagati ogromno denarja za odpravljanje ekoloških katastrof. 
Potekajo vojne za vodo in zdravo prst. Ne zapravimo kvalitnega okolja za kratkoročen drobiž. Namreč prav to ustvarja možnost in pogoj za neodvisnost in svobodo naroda.


alo956 | 30.08.2017 | 08:24
Napiše naj se popolnoma nov Zakon o upravnem postopku, ker je to popolnoma zastarel in zgrešen predpis. Cela vrsta atvari od vročanja, strank, sodelovanja , javnosti, hitrosti, oblike odločbe so popolnoma neživljenski in nepraktični. Da ne govorim o potrdilu o pravnomočnosti. Če bi bil to nek življenski predpis, bi razne neformalne skupine in gibanja ne delali sebi reklame in demoagogie, ampak bi se morali s problemi resno ukvarjati, nikakor pa ne bi mogli vplivati na postopek odobritve, če za to obstaja javni interes. Ali ni javni interes nad parcialnim? Ali ni država tista, ki skrbi za javni interes? Pri nas je obratno parcialni interes spodkopava javni interes!
DavidS | 28.08.2017 | 21:47
Tudi pravila o vročanju in pritožbah je potrebno spremeniti, ker je tukaj vse preveč sistemsko vgrajenega zavlačevanja. Pa to ne velja le za okoljevarstveno dovoljenje ampak za vsa področja.

Uvesti je potrebno elektronsko vročanje, odločba se smatra za vročeno takoj, ko je poslana, hkrati se objavi na spletni strani ograna, ki izdaje odločbo.

Pritožbeni roki so marsikje predolgi. Prav tako marsikje pritožba brez potrebe zadrži izvrševanje odločbe.
heizenberg | 30.08.2017 | 08:24
Ne bo šlo. Vsi pač nimajo računalnikov in e-pošte.
DavidS | 30.08.2017 | 12:59
Pri pravnih osebah takšen izgovor ne pride ravno v poštev......tudi pri fizičnih osebah pa bi bilo potrebno najti neko drugo možnost kot "vročeno je po 15. dneh, potem še 15 dni za pritožbo"
darko22 | 03.09.2017 | 15:18
Žal takšna praksa, kot jo navajaš je popolnoma zgrešena in omogoča še več anomalij. JAz bi pri takih projetih uvedel časovne roke za planiranje in določil termine do kdaj mora kdo koga obvestiti. 

Upravna enota pa bi bila kot nadzorni organ in bi nadzirala vse roke.

1.) Uvesti je potrebno vplivno območje in to vplivno območje bi bilo podlaga za stranke v posotpku.
2.) Prizadetim strankam se pisno predoči vplivno območje in kakšne bodo obremenitve.
3.) Stranke podajo pisno izjavo in napišejo vsa svoja opažanja in napišejo predloge.
4.) Ko so izpolnjeni vsi svoje obveznosti šele lahko pride do izdaje okoljevarstvenega soglasja.
5.) Če pride do kršitev in navajanjem neresničnih podatkov o vplivnem območju se ukrepa zoper dotično osebo, katera je zavedla.
6.) Ko so vsi se dogovorili o vplivnem območju in določili pogoje za gradnjo se lahko izda gradbeno dovoljenje, kjer se dosledno upoštevajo dogovori iz prejšnjih točk. 

7.) Če ne pride do plačila odškodnine se takšno stanje vpiše v določeno soglasje in določijo roki.

KAto je smešno, da kdo bo koga prelsepil in izrabil upravni posotpek popolnoma nedopustno.