Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


DFS - Izjema za male davčne zavezance
 
SAMO PERČIČ
Ogledov: 2214
Predlog poslan 08.09.2017
Z odzivom organa 20.11.2017
Zadnja sprememba 06.09.2017 15:43:40

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (6)   Popravki predloga  

Predlagam vladi, da uvede oprostitev plačevanja Davka na Finančne Storitve za zavezance, ki ustvarijo manj kot 50.000 eur letnega prometa!

Slovenija je leta 2012 vpeljala Zakon o davku na finančne storitve ZDFS, ki ga z navdušenjem plačujemo že peto leto.

Da bi se nadomestilo zmanjšanje prihodkov proračuna RS zaradi prenehanja davka na bilančno vsoto bank s koncem leta 2014, je vlada davčno stopnjo 2015 še dvignila s 6,5 na 8,5%.

Mogoče tega davka ni težko plačevati bankam in leasingom, nam - malim zavarovalnim zastopnikom pa ni majhen strošek.

DFS moramo namreč vsak mesec obračunati v višini 8,5 % bruto poslovnih prihodkov ter nakazati v "skupno dobro". Stroška tega davka ne moremo z ničimer pobotati (npr. z DDV, trošarinami...), tako da za vse poslovne odhodke, ki jih imamo, plačujemo tudi DDV popolnoma v svoje breme, tako kot DFS.

ZDDV-1 ima v svojem 94. členu določeno posebno ureditev za male davčne zavezance - tisti, ki letno ne presežejo 50.000 EUR letnega prometa, so oproščeni obračunavanja davka. OPROŠČENI!!!

Da podobna ureditev ne obstaja tudi v ZDFS, se mi zdi nepravično in neustavno...

Ker nič ne kaže, da bo RS ukinila DFS,  predlagam vladi, da spremeni ZDFS na način, da davčnim zavezancem omogoči enakopravno obravnavo z zavezanci po ZDDV, to je, da nas - male davčne zavezance ZA DFS, ki letno ustvarimo manj kot 50.000 eur prometa, v celoti oprosti plačevanja DFS!


Ključne besede
Kategorija: Davki in finance
Sorodne vsebine

Priloge:

Zadnji komentarji:

ivan41 | 27.09.2017 | 18:18
Se popolnoma strinjam, da je položaj slovenskih subjektov v isti branži in z enakimi posli za nekatere brez DFS, drugi pa ga plačujemo. Plačujemo samo mali s.p. in male agencije, večji igralci na zavarovalnem trgu pa so tako ali drugače izvzeti, zato tudi ni interesa za ukinitev tega diskriminatornega davka.

Neenak položaj je tudi v primerjavi z poslovnimi subjekti, ki niso zavezanci za davek, kaj šele s tistimi, ki si lahko DDV s kompenzirajo z vhodnim davkom.

Še najbolj pa je nerazumljiva praksa, da tujcu ni treba, kljub poslovanju v Sloveniji, plačevati DFS.

Bi nasprotniki te pobude enako zagovarjali neenakost, če bi bile pri DDV izvzeti nekateri posamezniki in predvsem največje firme in tuje firme ?
igorgti | 27.09.2017 | 09:28
Ne samo, da je davek DFS neustaven je tudi diskriminatoren. Kajti tuj posrednik, ki posreduje premijo slovenskega subjekta tuji zavarovalnici, ni zavezan k plačilu DFS, medtem ko slovenski posrednik, ki posreduje ta isti posel k tej isti zavarovalnici, je zavezan k plačilu DFS.

Zanimivo je, da so pri plačilu DFS izvzete zavarovalnice in pozavarovalnice, čeprav opravljajo enak posel kot zavarovalni zastopnik ali posrednik!!!

V izogib diskriminaciji posameznih udeležencev v poti zavarovalne premije, je edini način poštene obdavčitve, da se le ta izvede na začetku same transakcijske poti, torej da se ustrezno poviša DPZP (davek na posle zav. posredovanja). Potrebno je razumeti, da je po trenutno veljavnem Zakonu o DFS obdavčen le majhen del dejanske posredovalnine, pri čemer se diskriminira domače ponudnike napram tujim.
SAMO PERČIČ | 11.09.2017 | 20:47
Ne, nismo.
Davek je davek, ne glede na obliko in naziv: prispevek, davek, trošarina, taksa..., Je participacija, ki jo je treba plačati v "skupno dobro".
1) DDV zavezanci, ki ustvarijo manj kot 50.000 eur prometa, DDV-ja od svojega prometa ne obračunajo in ne plačajo.
2) DDV zavezanci, ki ustvarijo več kot 50.000 eur prometa, DDV od svojega prometa obračunajo in ga nato pobotajo z DDV-jem, ki so ga plačali ob nakupu blaga, storitev, surovin V končni fazi DDV vedno plačamo potrošniki.
DDV zavezanci, ki opravljajo določene storitve ali prodajajo določeno blago, npr. vodovodarji, električarji kupijo surovine in blago po DDV stopnji 22% in jo nato skupaj s svojo storitvijo prodajo naprej po DDV stopnji 9,5% in v bistvu lahko ne plačajo NIČ DDV-ja ali pa jim ga država ŠE VRNE NAZAJ!??!
npr.: električar kupi vtičnico v trgovini za 10 eur + 2,2 eur (22% DDV) = 12,2 eur za plačilo
(vhodni DDV je 2,2 eur)
Stranki zaračuna vtičnico + storitev menjave/vgradnje skupaj 20 eur + 1,9 eur (9,5% DDV) = 21,9 eur plača stranka
(vhodni DDV je 2,2 eur)
(izhodni DDV je 1,9 eur)
Električar obračuna in pobota vhodni in izhodni DDV 2,2 eur, ki ga je plačal državi ob nakupu vtičnice - 1,9 eur, ki mu jih je plačala stranka in država Slovenija mu vrne 30 centov. Lepo...

DFS zavezanci, ki ustvarimo manj kot 50.000 eur prometa, moramo plačevati DFS od višine tega prometa brez kakršnihkoli pobotov.
Gorivo, elektriko, plin, papir, računovodske storitve.... vse plačamo po stopnji DDV 22% + trošarine, ki jih ne moremo dobiti nazaj. 
Od naših prihodkov pa moramo plačevati še 8,5% davka DFS, mi, ne zavarovalnice in ne stranke!!! Ni lepo, vsekakor pa ne logično in ne pošteno!
SAMO PERČIČ | 11.09.2017 | 11:54
Ne. Očitno niste razumeli bistva.
Neustavno je, da zavezanci po ZDFS nismo v enakovredni poziciji z zavezanci po ZDDV, kar se tiče obsega prometa (poslovnih prihodkov). Vsi smo poslovni subjekti, toda tisti, ki smo obdavčeni po ZDFS moramo plačevati davek DFS ne glede na to, koliko prometa ustvarimo letno, zavezanci po ZDDV pa niso dolžni obračunavati in plačevati davka DDV, če letno ustavrijo manj kot 50.000 eur prihodkov.
Se vam torej res  zdi, da smo enakovredni pred zakonom. 
Mi smo na slabšem samo zato, ker smo v drugi branži (finančni) in ne katerikoli drugi!
DavidS | 11.09.2017 | 15:54
Da, popolnoma enakovredni ste pred zakonom.
Ker po vaši logiki do 50.000 EUR ne bi bilo treba plačevati nobenega davka.

DDV in DFS sta dva popolnoma različna davka ki med seboj v bistvu niti nista neposredno primerljiva.
DavidS | 09.09.2017 | 09:20 Prikaži
Neustavno je, da vas država ne oprosti plačevanja nekega davka?
To razlago neustavnosti pa bi res rad slišal.

In zakaj je nepravično, da morate plačevati enake davke kot vsi drugi? Ne bi bilo morda manj pravično, če bi tisti z 51.000 EUR prometa moral plačati davek, nekdo drug s 49.000 pa ne?

DFS - IZJEMA ZA MALE DAVČNE ZAVEZANCE

Slovenija je leta 2012 vpeljala Zakon o davku na finančne storitve ZDFS, ki ga z navdušenjem plačujemo že peto leto. Jupiii, prav topel občutek je prispevati v skupno dobro v breme izključno svojega lastnega žepa!

Da bi se nadomestilo zmanjšanje prihodkov proračuna RS zaradi prenehanja davka na bilančno vsoto bank s koncem leta 2014, je vlada davek še dvignila s 6,5 na 8,5%.

Mogoče tega davka ni težko plačevati bankam in leasingom, nam - malim zavarovalnim zastopnikom pa ni tako majhen strošek.

ZDDV-1 ima v svojem 94. členu določeno posebno ureditev za male davčne zavezance - tisti, ki letno ne presežejo 50.000 letnega prometa, so oproščeni obračunavanja davka. OPROŠČENI!!!

Da podobna ureditev ne obstaja tudi v ZDFS, se mi zdi nepravično in neustavno.

Ker nič ne kaže, da bo RS ukinila DFS,  redlagam vladi, da spremeni ZDFS na način, da davčnim zavezancem omogoči enakopravno obravnavo z zavezanci po ZDDV, to je, da nas - male davčne zavezance, ki letno ustvarimo manj kot 50.000 eur prometa, v celoti oprosti plačevanja DFS!


DFS - IZJEMA ZA MALE DAVČNE ZAVEZANCE

Slovenija je leta 2012 vpeljala Zakon o davku na finančne storitve ZDFS, ki ga z navdušenjem plačujemo že peto leto.

Da bi se nadomestilo zmanjšanje prihodkov proračuna RS zaradi prenehanja davka na bilančno vsoto bank s koncem leta 2014, je vlada davek KASNEJE še dvignila s 6,5 na 8,5%.

Mogoče tega davka ni težko plačevati bankam in leasingom, nam - malim zavarovalnim zastopnikom pa ni majhen strošek.

ZDDV-1 ima v svojem 94. členu določeno posebno ureditev za male davčne zavezance - tisti, ki letno ne presežejo 50.000 EUR letnega prometa, so oproščeni obračunavanja davka. OPROŠČENI!!!

Da podobna ureditev ne obstaja tudi v ZDFS, se mi zdi nepravično in neustavno...

Ker nič ne kaže, da bo RS ukinila DFS,  redlagam vladi, da spremeni ZDFS na način, da davčnim zavezancem omogoči enakopravno obravnavo z zavezanci po ZDDV, to je, da nas - male davčne zavezance ZA DFS, ki letno ustvarimo manj kot 50.000 eur prometa, v celoti oprosti plačevanja DFS!