Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


e - vpisnik sodnih zadev (kazenske, prekrškovne, pravdne, izvršilne, upravne)
 
verso verso
Ogledov: 2155
Predlog ustvarjen 24.11.2017
Z odzivom organa 15.01.2018
Zadnja sprememba 22.11.2017 12:12:24

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (3)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 15.01.2018

Odziv Ministrstva za pravosodje

Vključevanje informacijske tehnologije v povezavi z inovativnimi organizacijskimi rešitvami predstavlja pomemben dejavnik pri prenovi poslovnih procesov slovenskega sodstva. Informacijski sistem sodstva danes že omogoča vodenje večine vpisnikov in pomožnih evidenc v elektronski obliki, sodišča v skladu s Pravilnikom o obliki in vsebini posameznih sodnih vpisnikov, imenikov, pomožnih knjig in tipiziranih obrazcev vodijo skupno 77 vpisnikov.

V okviru operacije Učinkovito pravosodje je bila posebna pozornost namenjena prav povečanju preglednosti delovanja sodstva. Na normativni ravni je bil v lanskem letu z izdajo novega Sodnega reda, ki je začel veljati 1. januarja 2017, narejen pomemben korak. Sodni red (Uradni list RS, št. 87/16) med pomembnejšimi novostmi določa objavo obdelane sodne prakse sodišč na spletnih straneh sodstva ter obveznost Vrhovnega sodišča, da Ministrstvu za pravosodje za namene izvajanja sistemskega spremljanja delovanja sodišč, enotnosti sodne prakse in javne objave sodb, zagotavlja nemoteno posredovanje sodnih odločb o glavni stvari. Delovanje t. i. sodnega Supervizorja z objavo anonimiziranih sodb na spletu, bo omogočilo vpogled državljanov v sodne postopke, kar bo gotovo vplivalo na preglednost in s tem učinkovitost sodstva. Z objavo prvostopenjskih odločb se bo začela ustvarjati enotnejša sodna praksa. Poleg tega Sodni red glede objave vpisnikov določa tudi, da bo mogoč dostop do podatkov iz vpisnikov. To bo omogočeno z izdajo akta predsednika vrhovnega sodišča, ki bo določil način dostopa, nabor splošno dostopnih podatkov iz vpisnikov in obliko njihove objave. 

Glede na vse zgoraj navedeno menimo, da je pobuda za uvedbo e-vpisnikov ter omogočanje vpogleda v podatke, kot jo naslavlja državljan, na normativni ravni že ustrezno normirana. Posamezne izvedbene pristojnosti, ki jih ima sodišče na tem področju v povezavi z omogočanjem vpogleda v same podatke iz vpisnikov, pa aktivno potekajo.

 

Priloge: