Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Vecji nadzor nad porabo javnega denarja
 
Ales Ferlan
Ogledov: 778
Predlog ustvarjen 21.09.2018
Z odzivom organa 27.11.2018
Zadnja sprememba 19.09.2018 20:06:02

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (3)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 27.11.2018

Odziv Ministrstva za kulturo

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1) v okviru javne službe RTV Slovenija ureja tudi poseben nacionalni televizijski program, namenjen neposrednim prenosom sej Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogoč, in celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem dogajanju, vključno s sejami Državnega sveta Republike Slovenije, mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Državnega zbora Republike Slovenije oziroma njegovih delovnih telesih ali Državnega sveta Republike Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresničevanjem ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta.

Glede na navedeno zakonsko ureditev javne službe RTV Slovenija poseben televizijski program, TV SLO 3, ni namenjen predstavitvi neparlamentarnih političnih strank, ampak informiranju v zvezi z dogajanjem v slovenskem parlamentu. O vsem preostalem političnem dogajanju, torej tudi o aktivnostih neparlamentarnih politični strank, pa RTV Slovenija celovito obvešča v okviru preostalih radijskih in televizijskih programov ter multimedijskega centra, pri čemer pa je odločitev o tem, katere konkretne programske vsebine bo uvrstila v svoj program, izključno v njeni pristojnosti.

Na podlagi ZRTVS-1 je v skladu z ustavno določbo o pravici do javnega obveščanja RTV Sloveniji zagotovljena institucionalna in programska avtonomija ter uredniška neodvisnost. Za oblikovanje programske politike RTV Slovenija (programske standarde, programske zasnove in sheme ter programsko-produkcijski načrt) je pristojen programski svet, strokovno programsko delo RTV Slovenije vodijo generalni direktor ter direktorja radia in televizije, konkretne programske odločitve pa sprejemajo odgovorni uredniki programov, ki so pri tem neodvisni in samostojni. Glede na navedeno z zakonom ni dopustno predpisati, da mora RTV Slovenija enkrat mesečno predvajati predstavitve neparlamentarnih strank, saj bi se s tem prekomerno poseglo v njeno ustavno in zakonsko varovano programsko avtonomijo in uredniško neodvisnost.

Ministrstvo za kulturo v zvezi z zadevnim predlogom še pripominja, da javnost delovanja in javnost finančnega poslovanja strank ureja Zakon o političnih strankah (ZPoIS). Zato je še dodatno neprimerno in nepotrebno, da se nadzor nad porabo javnih sredstev neparlamentarnih strank zagotovi tudi v ZRTVS-1.

 

Priloge: