Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Prepoved uporabe azbestnih kritin
 
Marija Krajnc
Ogledov: 788
Predlog ustvarjen 26.10.2018
Z odzivom organa 07.01.2019
Zadnja sprememba 23.10.2018 17:29:36

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (3)  

Predlagam, da se sprejme predpis o zamenjavi azbestnih strešnih kritinah in določi zakonski rok, v katerem morajo lastniki stanovanj, hiš, vrtci in šole in vse zgradbe, ki imajo azbestno kritino le-to zamenjati. Vsa azbestna kritina, ki se nahaja na gospodarskih objektih je že dotrajana, saj se azbestna kritina ne proizvaja že od leta 2003.
Evropska in slovenska zakonodaja uvršča salonitne kritine in druge cementno-azbestne materiale med nevarne odpadke, ki zahtevajo posebno rokovanje in odlaganje na pooblaščena smetišča.
Nevarnosti, ki grozijo ljudem, lahko imajo zapoznele učinke na zdravje, saj lahko od izpostavljenosti azbestnim vlak¬nom do razvoja bolezni, kot so azbestoza, pljučni rak, maligni mezoteliom in druge, mine tudi 40 let, v tem času pa ne moremo narediti nič, da bi bolezen preprečili. In število obolelih narašča, pri čemer največ skrbi vzbuja podatek, da so med njimi tudi tisti, ki nikoli niso imeli neposredno opraviti z azbestom.
In največje količine azbesta se najdejo prav v strešnih kritinah iz azbesta, ki so najbolj nevarne, ko se poškodujejo, polomijo, ker takrat nastajajo vlakna, ki jih ne vidimo, vohamo ali čutimo, in prehajajo z vdihavanjem v pljuča.
Iz NIJZ (nacionalnega inštituta za javno zdravje so posredovali naslednji odgovor, iz katerega je razvidno, da ni predpisa, da se morajo poškodovani in dotrajani azbestni izdelki odstraniti in zamenjati, je pa določeno, da se odstranjeni azbestni izdelki morajo odstraniti in odlagati na posebna azbestna odlagališča:
»predpisa, ki bi določal rok za zamenjavo dotrajanih azbestnih izdelkov, nimamo. Dokler je izdelek v funkciji, kot na primer azbestno cementna kritina na strehi, pa čeprav je že dotrajana in poškodovana, ni predpisa, ki bi zahteval njeno zamenjavo.
Ko pa so azbestno cementne plošče enkrat odstranjene s strehe, se jih tretira kot odpadek in mora lastnik poskrbeti za ustrezno odlaganje na odlagališču za azbestne odpadke. Takih azbestnih izdelkov oz. odpadkov, ki niso več v funkciji, ni dovoljeno shranjevati, tudi ponovna uporaba ni dovoljena.«

Ker pa je zamenjava strešnih kritin zelo draga naložba, predlagam da se lastnikom, ki bi morali zamenjati azbestne kritine dodeli subvencija glede na socialni status.

 


Ključne besede Nevarne azbestne kritine
Kategorija: Okolje in prostor


Zadnji komentarji:

Jančica | 09.01.2019 | 20:52
Odgovor pristojnega organa pa je malo mimo, se mi zdi. Predlog je bil, da se poskrbi za odstranitev izdelkov, ki vsebujejo azbest (pred vsem gre za strešno kritino). Zamenjava je pošasto draga in si je večina ne more privoščiti. V odgovoru ni nikjer zagotovila, da bo država tukaj kakorkoli pomagala. Sicer imamo Ekosklad, ki pa se ukvarja s subvencijami za zamenjavo fosilnih goriv in izolacijo fasad, Pa čeprav je sproščanje azbestnih vlaken v okolje smrtno nevarno in rok trajanja azbestcementne strehe cca 30 let...
Irena1 | 02.11.2018 | 08:57
Nedopustno je, da se danes še sploh kje nahajajo azbestni materiali .. in še nezakonito poveh vsega
Ferenc | 26.10.2018 | 17:48
Leta 1996 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno, ki je poleg ukinitve proizvodnje azbestcementnih izdelkov predvidel tudi ureditev prepovedi, omejitev in drugih pogojev glede prometa in uporabe azbesta in azbestnih izdelkov v Sloveniji. Zaradi tega je Ministrstvo za zdravje pripravilo v skladu z evropsko zakonodajo Uredbo o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov, ki je v letih od 1998 do 2003 omogočila postopno prepoved proizvodnje, dajanja v promet in uporabo azbesta in azbestnih izdelkov. 

Tako je azbest od 1.1.2003 v celoti prepovedan, prepoved pa ne vključuje azbesta, ki je že v uporabi. Zaradi postopnega zaostrovanja, v Sloveniji praktično že od leta 2000 ni bilo več uvoza/izvoza azbestnih izdelkov.

Državni zbor Republike Slovenije je leta 1996 sprejel sklep, s katerim je predlagal Vladi RS, da pripravi strategijo za sanacijo azbesta v Sloveniji. Projekt (Nacionalne smernice za azbest - 1999) je bil zaključen konec leta 1999, in je med drugim postregel s podatki o proizvodnji, porabi in prometu z azbestnimi izdelki, o obolelih zaradi azbesta, podal je pregled obstoječe zakonodaje, itd... 

Ena od glavnih prioritet za delo v prihodnje je bil sprejem ustrezne »azbestne« zakonodaje s področja varstva okolja in varstva pri delu. Predvideno zakonodajo je Ministrstvo za okolje in prostor relativno kmalu tudi sprejelo, tako, da smo danes na točki, ko se začenjajo izvajati še zadnje naloge, kakršna je tudi ustrezno odstranjevanje azbesta s strani pooblaščenih organizacij. 

Podpiram predlog.