Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


sprememba zkgz
 
viljem bevk
Ogledov: 543
Predlog ustvarjen 21.11.2018
Z odzivom organa 07.01.2019
Zadnja sprememba 21.11.2018 12:25:56

  Predlog   Število glasov   Odziv pristojnega organa   Komentarji (1)  
moderator UKOM
Odziv objavljen: 07.01.2019

Odziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je bila leta 1999 ustanovljena kot pravna oseba javnega prava, kar pomeni, da jo je država ustanovila z zakonom, ji določila obvezno članstvo in ji zato podelila tudi določene naloge in pooblastila. Z obveznim članstvom država zagotavlja reprezentativno telo, ki je sposobno zastopati različne interese, ki izhajajo iz različnih naravnih, gospodarskih in socialnih razmer, v katerih se opravlja kmetijska in gozdarska dejavnost. Brez obveznega članstva bi država izgubila reprezentativnega partnerja, kar bi škodovalo tako javnemu interesu kot vsem, ki so povezani s kmetijstvom in podeželjem.

Osnovne naloge KGZS so zlasti predstavljanje interesov kmetov, kmetijskih, gozdarskih in ribiških organizacij ter strokovna pomoč njim. KGZS obravnava problematiko kmetijstva, gozdarstva in ribištva, sodeluje pri pripravi predpisov, ki se nanašajo na kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo ter opozarja na posledice učinkovanja le-teh. V primeru prostovoljnega članstva bi KGZS izgubila reprezentativno vlogo in javnopravni status.

Prizadevanje za ukinitev obveznega članstva, kar dejansko pomeni ukinitev zbornice, kakršno poznamo, v skrajno zaostrenih razmerah za slovenskega kmeta, kmetijstvo, podeželje in druge dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo člani zbornice, je za Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano nespremenljivo in ga ne podpira.