Prijava z OpenID | Ste pozabili svoje geslo? | Registracija


Prekinitev sodnega mandata sodnikom, ki ne spoštujejo sodb nadrejenih sodišč in/ali zavezujočih sodb
 
Aleksander Nerat
Ogledov: 864
Predlog ustvarjen 27.12.2018
Glasovanje se zaključi 24.01.2019
Zadnja sprememba 27.12.2018 10:06:05

81 Za | 0 Proti
 
  Predlog   Število glasov   Komentarji (3)   Popravki predloga  

Prekinitev sodnega mandata sodnikom, ki ne spoštujejo sodb nadrejenih sodišč in/ali zavezujočih sodb

V zadnjem času se pojavlja vedno več sodb, kjer sodniki dejansko ne upoštevajo navodil nadrejenih sodišč. Tako imamo primer, kjer po vračanju iz višjega sodišča sodnica na prvi stopnji pove, da ne bo spoštovala navodil ne UE sodišč in ne višje stopnje, ker opna pač že ve in dosodi tudi v drugo popolnoma enako. Takšni sodniki mečejho slabo luč na celoten sodni sistem in uveljavljao svoj ego na račun udeležencev v postopku pa tudi v primerih kadar zadeva pride na ESČP tudi na škodo davkoplačevalcev.

Takšen samovoljen prisotp k sojenju in selektivno upoštevanje sodb EU, imajo tudi sodniki na VS kar so nenavsedanje zapisali tudi v izjavi na svoji splenti strani. Izjavo so kasneje sicer umaknili kar pa seveda ne pomeni, da so spremenili način dela.

Takšni sodniki ne morejo opravljati svoje naloge saj niso sposobni presojati v skladu z zakoni, niti ne spoštovati določil pravnega reda EU, ki smo jih z vstopom v EU sprejeli. Nadzora nad takšnim delovanjem ni zato tudi ni nujno potrebnih sankci in sodniki počnejo kar jih je volja.

Predlagam, da se zakonodaja ustrezno dopolni in sodnikom, ki kršijo osnovna pravna načela in ne spoštujejo zakonodajeter pravnega reda v Sloveniji in EU, takoj in trajno mandat odvzame brez možnosti ponovnega opravljanja sodniške funkcije na kateremkoli nivoju sodne veje.


Ključne besede: mandat sodnika, nespoštovanje nadrejenih sopdišč, nespoštovanje sodb EU sodišč

Prekinitev sodnega mandata sodnikom, ki ne spoštujejo sodb nadrejenih sodišč in/ali zavezujočih sodb

V zadnjem času se pojavlja vedno več sodb, kjer sodniki dejansko ne upoštevajo navodil nadrejenih sodišč. Tako imamo primer, kjer po vračanju iz višjega sodišča sodnica na prvi stopnji pove, da ne bo spoštovala navodil ne UE sodišč in ne višje stopnje, ker opna pač že ve in dosodi tudi v drugo popolnoma enako. Takšni sodniki mečejho slabo luč na celoten sodni sistem in uveljavljao svoj ego na račun udeležencev v postopku pa tudi v primerih kadar zadeva pride na ESČP tudi na škodo davkoplačevalcev.

Tak sodnik ne more opravljati svoje naloge saj ni sposoben presojati v skladu z zakoni, niti ne spoštovati določil pravnega reda EU, ki smo jih z vstopom v EU sprejeli. Nadzora nad takšnim delovanjem ni zato tudi ni nujno potrebnih sankcij.

Predlagam, da se zakonodaja ustrezno dopolni in sodnikom, ki kršijo osnovna pravna načela in ne spoštujejo zakonodaje in pravnega reda takoj in trajno mandat odvzame brez možnosti ponovnega opravljanja sodniške funkcije na kateremkoli nivoju sodne veje.


Ključne besede: mandat sodnika, nespoštovanje nadrejenih sopdišč, nespoštovanje sodb EU sodišč
Duško Dragić | 27.12.2018 | 17:20
 
Hja, lahko ste vsi ZA, ampak to bilo enako kot bi bili vsi ZA ukinitev atomskih bomb. Tisti, ki jih imajo (bombe) se preprosto požvižgajo! 

Ljudi je preveč strah, da bi se res dvignili in naredil spremembe. Peščica pa nas ima za ovce. 

Tako to funkcionira. 

Žal! 
popotnik | 06.01.2019 | 16:07
Mandati javnih funkcionarjev kot tudi sodnikov, bi morali biti omejeni. Problem pa nastane samo v tem, da mora o tem ali je do nespoštovanj, nepravilnosti, nezakonitega delovanja prišlo nekdo odločiti. Dvomim, so sodniki nepristranski, ko pride do njihovih kolegov, zakonodajna veja oblasti o tem ne mora odločati zaradi politične pristranskosti, izvršilna veja oblasti, pa je tudi v veliki meri vezana na politično barvo zakonodajne veje oblasti. Tako lahko samo sodniki odločajo o drugih sodnikih.

Isti problem je pri poslancih in politični odgovornosti. Samo oni določajo o tem in zato je redkokdaj kdo za kaj politično odgovoren. Četrta veja oblasti po kateri se pa družbena ureditev demokracija sploh imenuje - ljudstvo, pa po eni strani o teh stvareh ne morejo določati, po drugi pa jih večina za to tudi ni usposobljena ali zainteresirana.

Potemtakem, bi bilo smiselno, da se sodniki razrešujejo po hierarhični lestvici, torej sodnik višje stopenjskega sodišča razreši ali "kaznuje" sodnika nižje stopenjskega sodišča. A tu potem pride do nevarnosti večanja sodne oblasti na manj udeležencev in možnost politizacije sodstva.
Skratka začaran krog.
anekdota | 19.01.2019 | 14:11
 
Ali ni to v neskladju s pravili, saj se sodnik lahko odloca tudi po njegovi vesti..